Povinné ručení
Z garáže

Povinné ručení aneb jak na něm co nejvíce ušetřit

S vlastnictvím auta přichází také povinnost povinného ručení. Jedná se o pojištění auta, které je povinné, protože je stanovené zákonem. Povinným ručením je myšleno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění, jednoduše řečeno, chrání třetí stranu, jejich majetek a zdraví, pokud ho klient/pojištěnec poškodí spolu se svým autem. V případě, že by bylo zjištěno, že vlastník auta nemá povinné ručení, došlo k porušení zákona a vlastníkovi auta hrozí až deseti tisícové pokuty, ztráta SPZ automobilu a další vysoké výdaje za škodu způsobenou třetí straně. Kolik stojí povinné ručení na rok? Kde si klient může sjednat nejvýhodnější povinné ručení na trhu? Na co si dát při sjednávání povinného ručení pozor? 

Povinné ručení a zelená karta

Povinné ručení je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů a určuje, že každý majitel vozidla musí mít uzavřené povinné ručení. Povinné ručení musí mít v České republice každé auto, které se pohybuje po silnici nebo na ní jen stojí. 

Povinné ručení slouží k úhradě škody třetí straně na automobilu, dalším majetku, újmě na zdraví, usmrcení či trvalých následků. Mnoho vlastníků automobilu si ale mylně myslí, že povinné ručení slouží i k úhradě škody na jejich vlastním autě, na autě viníka. Není tomu tak. Pokud chce klient pojištění, které by v případě automobilové nehody pokrylo škody na jeho vlastním autě, musí zvolit havarijní pojištění. Havarijní pojištění není od zákona povinné, proto je na každém klientovi, zda si havarijní pojištění vyřídí. Mnoho pojišťoven nabízí i balíčky, které kombinují povinné a havarijní pojištění. Tyto balíčky bývají také cenově výhodnější. 

V okamžiku, kdy si klient vybere pojišťovnu, ve které si sjedná povinné ručení, podepíše pojistnou smlouvu a po podpisu smlouvy obdrží majitel vozidla tzv. zelenou kartu. Zelená karta je dokladem, který potvrzuje, že je k autu sjednáno platné povinné ručení. Povinné ručení a zelená karta opravňují majitele auta k jízdě po České republice a dalších evropských státech. 

Cena povinného ručení

Cena povinného ručení se odvíjí od mnoha faktorů: druh, stáří a kvalita automobilu, věk, bezúhonnost, bydliště a další informace o majiteli vozidla. Cenu povinného ručení dále ovlivňují tzv. bonusy a malusy, které v České republice fungují od roku 2000. Bonusy a malusy zlepšují nebo zhoršují celkovou cenu povinného ručení. Pokud klient v posledních 12 měsících nezpůsobí žádnou dopravní nehodu, získá slevu na povinném ručení, obvykle ve výši 5 %. A naopak, pokud klient v posledních 12 měsících nehodu způsobí, bude cena jeho povinného ručení navýšena. 

V České republice je více pojišťoven, kde si klienti mohou sjednat povinné ručení, ceny jsou velmi podobné, ale i tak mohou klienti nalézt více a méně výhodné nabídky. České pojišťovny přichází pravidelně akcemi a slevami, aby přilákaly co nejvíce nových klientů. 

Pojišťovny v České republice: 

 • Allianz povinné ručení
 • Axa povinné ručení
 • Česká podnikatelská pojišťovna povinné ručení
 • Česká pojišťovna povinné ručení
 • ČSOB povinné ručení
 • Generali povinné ručení
 • Kooperativa povinné ručení
 • Uniqa povinné ručení

 

Jak vybrat nejlepší povinné ručení? 

Rozhodně není doporučováno volit nejlevnější povinné ručení. Klient by se měl poradit s pojišťovnou a měl by si nechat sestavit povinné ručení na míru: sobě, i svému automobilu. I malý nedostatek v povinném ručení může poté způsobit problémy s proplacením škody. 

Pro klienty je důležitý termín “limit plnění povinného ručení”, kdy je zákonem stanovena minimální částka, která bude pojišťovnou vyplacena v případě škody a také maximální částka. S ohledem na tuto skutečnost se také mění cena povinného ručení.

 • Minimální limit plnění povinného ručení v České republice je 35 000 000 Kč, 
 • maximální limit plnění povinného ručení v České republice je 250 000 000 Kč. 

 

Faktory ovlivňující cenu povinného ručení

Existují faktory, podle kterých pojišťovny určují finální cenu povinného ručení. Tyto faktory nemůže klient ovlivnit. 

 • Věk řidiče, 
 • bydliště řidiče, 
 • obsah a výkon motoru vozidla a další technické parametry, 
 • počet měsíců bez nehody, 
 • průměrný počet najetých kilometrů za rok. 

 

Pokud si klient sjednává nové povinné ručení, je doporučováno, aby oslovil více pojišťoven a nechal si připravit pojištění na míru a poté je mezi sebou porovnal a nakonec si vybral to nejlepší a nejvýhodnější povinné ručení právě pro něj.