jímka
Bydlení­ je hra Stavíme - rekonstruujeme

Co s odpadními vodami z rodinného domu?

Řešení odpadních vod patří mezi záležitosti, které musíte mít promyšlené ještě před samotným začátkem stavebních prací. Je důležité, abyste měli jasno v tom, co chcete s odpadní vodou dělat, už při projektování příbytku. V podstatě máte několik možností, přičemž každá má své plusy a mínusy. 

Rozhodnout se musíte na základě počtu osob ve vašem domě, ochoty investovat do vstupních nákladů, dostupnosti příbytku, nebo frekvence jeho používání. Rodinný dům pro pět osob vyžaduje jiné zacházení s odpadními vodami než sezónně využívaná chata staršího manželského páru. Jaké jsou tedy možnosti?

Napojení na veřejnou kanalizaci

V případě, že stavíte svůj dům v oblasti, kde je dostupná kanalizační síť, není, co řešit. Pokud existuje tato možnost, využití veřejné kanalizace je povinnost, která je navíc pohodlná. Postačí odvést vaše odpadní vody do veřejné sítě a o její další osud se nemusíte starat. Problém je v tom, že navzdory neustálému rozšiřování kanalizace stále existují obce, kde veřejná kanalizace nebyla vybudována. V tom případě si musíte poradit sami a pokud nechcete porušovat zákon nelegálním vypouštěním odpadní vody, máte tři možnosti. Jímku, septik nebo domácí čističku. Pro kterou variantu se rozhodnout?

Jímka

Jde v podstatě o nejjednodušší řešení, které má mnoho výhod, není však vhodné všude. Princip jímky je jednoduchý. Odpadní vody se sbírají na jednom místě, obvykle v nádrži zabudované v zemi. Nasbíraná voda a kal nikde neodtékají, je proto nutné je pravidelně vyvážet pomocí čerpacího vozidla. Jímka se považuje za stavbu, a jako takovou ji musíte před zrealizováním ohlásit a nechat schválit na příslušném stavebním úřadě.

Plusy:

Nízké vstupní náklady – samotnou jímku koupíte a zprovozníte za nízké desítky tisíc korun. V ceně je již započteno i osazení jímky do vykopané jámy a její zasypání pískem nebo štěrkem, případně, v některých terénech nutné, i zabetonování.

Jednoduchost – není třeba řešit žádný odtok ani filtraci.

Mínusy:

Provozní náklady – bohužel, zakoupením a osazením jímky náklady nekončí. Jak jsme zmínili výše, jímku je třeba pravidelně odčerpávat a její obsah vyvážet. Frekvence tohoto úkonu závisí na tom, kolik odpadních vod vaše domácnost vyprodukuje a samozřejmě i na velikosti nádrže. Jedno vyvezení vás může stát i 1 000 Kč, takže už rychlá matematika prozradí, že mnohočlenná rodina s malou jímkou ​​proplatí na provozních nákladech docela slušné peníze.

Nepohodlné řešení – byť je vybudování jímky jednoduchá záležitost, pravidelné odčerpávání nepatří mezi příjemné činnosti. Je třeba zajistit přístup čerpacího vozidla a ani samotné otevření a odčerpání žumpy se neobejde bez zápachu.

Septik

Stejně jako jímku i septik můžeme považovat za tradiční řešení. Na rozdíl od výše zmíněné jímky však odpadní vody nejen zadržuje, ale rovnou i předčišťuje. Nemůžeme ale napsat, že by je rovnou čistil. Na to, aby odpadní vody splňovaly kritéria a mohly být vypouštěny ze septiku do půdy, budete muset využít ještě minimálně jeden filtr. Ten je většinou štěrkový, nebo pískový. Septik je registrovaný jako stavba, takže budete potřebovat stavební povolení, na vypouštění přefiltrované vody je navíc nutný souhlas vodoprávního úřadu.

Plusy:

Snadná údržba – zařízení není náročné na instalaci ani údržbu. S tím souvisí i poměrně nízká frekvence vyvážení usazených kalů, obvykle ho postačí vyvézt 1 nebo 2x ročně. To samozřejmě závisí na frekvenci používání a typu septiku.

Mínusy:

Nízká efektivita čištění – samotný septik nepostačuje na to, abyste mohli vodu vypouštět. Budete potřebovat další filtry, což celý projekt prodražuje. Metr krychlový filtrovacího materiálu může stát až 5 000 korun, při potřebě větších nebo více filtrů tak mohou vstupní náklady povážlivě stoupnout.

Domovní čistička odpadních vod

Nejmodernějším a nejelegantnějším řešením je čistička odpadních vod. Kategorizována je jako vodní dílo, takže na její stavbu budete potřebovat povolení od příslušného oddělení životního prostředí. Při dobrém projektovaní a provozování jde o efektivní způsob, jak z odpadní vody vyprodukovat přečištěnou vodu, kterou je možné vypouštět do okolních vodních zdrojů, využívat na zalévání zahrady nebo nechat vsáknout do podzemních vod. V posledním případě však budou potřebné laboratorní testy, které potvrdí nezávadnost vyprodukované vody.

Plusy:

Snadná údržba – vybudování domácí čističky nechte na specializované firmě, která vám celý projekt udělá takříkajíc „na klíč“. Takové řešení zajistí profesionální provedení. Rovněž vás taková firma zaškolí do nezbytných úkonů údržby, přesně na míru zvolenému čistícímu systému.

Ekologické řešení – jelikož výsledným produktem je pročištěná a přefiltrovaná voda, můžeme hovořit o nejekologičtějším řešení. Takovou vodu lze vrátit zpět do vodního systému vypuštěním do potoků, řek nebo rybníků, popřípadě po kontrole i do podzemních ložisek. Skvělé řešení je i její využití jako užitkové vody na zahradě. 

Minusy:

Vysoké vstupní náklady – naprojektování a výstavba celého projektu specializovanou firmou samozřejmě něco stojí. Přestože jde o trvalé řešení, vstupní náklady převyšují ostatní alternativy. Konkrétní částky vám však už prozradí samotné firmy, jejich výše se totiž bude pozemek od pozemku velmi lišit.