Náš tip Úspory a ekologická řešení

Jak uspořit za topení plynem

Stabilizátory nebo také regulátory komínového tahu jsou známé již více než 100 let. Se zdokonalováním komínů ze střech domů začaly mizet. Svou renezanci začaly stabilizátory komínového tahu zažívat v posledních desetiletích, především ve Velké Británii.

Vzhledem ke stoupajícím cenám paliv dochází k přehodnocování priorit v technologiích pro jejich spalování. Dříve úmyslně opomíjená zařízení z důvodů jejich malé efektivnosti, vzhledem k pořizovacím cenám a tehdejším cenám paliv, v dnešní době dostávají úplně jiný význam a náhle vystupují do popředí zájmu.

Jedna z možností jak dosáhnout lepšího využití tepla při topení a dosáhnout tak úspor při topení, je regulace komínového tahu. Tato myšlenka v praxi znamenala vývoj rozličných zařízení, která měla společnou základní ideu a sice eliminovat na principu aerodynamiky a termodynamiky vliv atmosférických podmínek na účinnost topné soustavy.

Na trhu se krátce vyskytly regulátory opatřené elektronikou. Jejich nevýhodou byla vysoká cena a poruchovost. Pohyblivé části regulátorů byly v agresivním prostředí spalin velmi zranitelné a výrobek se na našem trhu neudržel. V současnosti u nás působí několik firem, které se regulací komínového tahu zabývají a jejich výrobky jsou stále více využívány. Momentálně nejvýhodnější pro náš trh je stabilizátor komínového tahu, výrobek dovážený z Anglie, u nás označovaný jako ST2. Výrobek je patentován od poloviny 80. let a využíván cca v 15 zemích světa.

Při instalaci stabilizátoru tahu:

  • můžeme uspořit 15-20% paliva při topení zemním plynem a dřevoplynem, 30-40% v případě uhlí, koksu a dřeva
  • dochází u pevných paliv při stabilizaci rychlosti odcházejících spalin ke zlepšení účinnosti kotle, čímž se zvyšuje spalovací teplota, zkvalitňuje hoření a odstraňují nežádoucí okolní vlivy (saze, zápach a emise)
  • se stabilizuje průchod spalin bez ohledu na rychlost a úhel náporu větru na komín
  • nejsou součástí stabilizátoru pohyblivé prvky, což zaručuje bezporuchovost
  • se výrazně prodlouží životnost komínu.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.