Dražby nemovitostí v exekuci
Reality

Dražby nemovitostí v exekuci – chytrý způsob, jak získat nemovitost

V exekučním řízení jsou zabavovány nejen věci a předměty, ale často také nemovitosti, jako jsou rodinné domy, pozemky, garáže, byty či jiné rekreační a komerční prostory. Máte zajímavý finanční obnos, který byste rádi chytře investovali, popřípadě vás zaujala na dražebním portále nějaká nemovitost a rádi byste ji využívali k podnikání či bydlení?

Rozhoduje nejvyšší příhoz

Dražba nemovitostí v exekuci probíhá dvěma způsoby, buďto napřímo anebo dnes ve velmi oblíbené online variantě, kdy si z pohodlí domova bez okolního rozptylování a emocí přihazujete podle svých finančních možností. Jestliže se chcete zúčastnit dražby nemovitostí v exekuci, nutně to neznamená, že byste na bankovním účtu museli mít milióny. Zcela postačí, když budete mít finanční prostředky na zaplacení takzvané dražební jistoty, jež se skládá u dražby domů v exekuci před samotným zahájením. Velkou výhodou je také možnost nemovitost navštívit a prohlédnout si znalecký posudek spolu s kompletní dokumentací. To, jak probíhá dražba nemovitosti, je už pak otázka zúčastněných. Vždy vyhrává poslední a nejvyšší příhoz, jenž je po příklepu odsouhlasen a čeká se na vyřízení nezbytné administrativy. Jestliže nemovitost nezískáte, dražební jistota se vám vyplácí zpět. Bude-li váš příhoz nejvyšší, máte zpravidla dva měsíce na zaplacení vydražené částky, od které se odečítá dražební jistota, a poté se stáváte majitelem vydražené nemovitosti. Dražby a exekuce nemovitostí jsou bezpečné, transparentní a právně ošetřené metody, jak získat za výhodných finančních podmínek zabavenou nemovitost.

Po dražbě nastupuje exekutor

Svou výhru v dražebním procesu dostanete v podobně potvrzení Usnesení o příklepu od soudního exekutora spolu s dalšími náležitostmi včetně způsobu a termínu doplacení výše dražební částky. Veškerá podání na katastrální úřad činí exekutor, takže vám odpadají další starosti s úřady. Dražbou zanikají věcná břemena i zástavní práva váznoucí na nemovitosti. Vám už potom zbývá pouze zaplatit daň z převodu nemovitosti.