kanalizační přípojky
Koupelna Stavíme - rekonstruujeme

Vodovodní přípojky zrealizované odborníky

Voda je základem života. Kdyby netekla a následně neodtékala, kam má, bylo by zle. K tomu, aby se pitná voda dostala z vodovodu do vnitřního rozvodu budov slouží vodovodní přípojky, kdy velmi záleží na jejich dobré realizaci. 

Přípojky ke kanalizaci a k vodovodu

Realizování vodovodní přípojky se řadí k odborným činnostem, kde záleží na výborném odvedení práce. Zajistit si lze kompletní provedení, tedy se zaměřením, s výkopovými pracemi, s pokládkou potrubí, s napojením na vodovodní řád a domovní řád. Vše odstartuje projektovou dokumentací, vytyčením inženýrských sítí, sehnáním techniky a materiálu. Usadí se nádrže z plastu nebo betonu, zaměří se budoucí vedení sítě a dílo se předá provozovateli sítě. Během procesu se vše průběžně dokumentuje pomocí fotek. Následně se upraví terén do původního stavu, vyseje se nová tráva, udělá nový dlažba, chodník či cesta z asfaltu. Kanalizační přípojky slouží k likvidaci odpadních vod. Nejprve se obstará projekt a do jednoho dne může být vše hotovo. Proběhne pokládka potrubí, napojení na kanalizační řad, namontují se čerpadla a jímky. Posléze se nemusíte o nic starat, pokud se přípojka během let nepoškodí a její stav nebude vyhovovat. 

Čistička odpadních vod nejen pro rodinné domy

Domácí čistička odpadních vod dovede likvidovat odpadní vody z domácnosti ekologickým způsobem. Využívá se hlavně u rodinných domů, v rekreačních a ubytovacích objektech s celoročním provozem. Fungování se zakládá na mechanicko-biologických procesech, kdy se odpadní vody zbaví skoro všech nečistot a přečištěná voda pak může pokračovat rovnou do pozemku, do dešťové kanalizace nebo do povrchových vod. Čističky odpadních vod se realizují rychle, protože se kombinují klasické i bezvýkopové technologie. Dojde k odborné realizaci ČOV na klíč společně se zaměřením a fotodokumentací. Získáte záruku na provedení prací, dokonce i na materiál.